God akustik för kulturskolan i Rimbo

Då Norrtälje kommun fick stänga den lokala kulturskolan, fick Algeco (fd. Temporary Space) uppdraget att leverera en tillfällig lösning som svarade mot eleverna och personalens behov.

Utmaningar

Kulturverksamheten ställde specifika krav på lokalerna med särskild fokus på en mycket välstrukturerad planlösning och en god akustik.

Resultat

Kulturskolan fick tillfälliga lokaler som bestod av 16 moduler i två plan och med trappor inomhus. Totalytan var 460 m2 och utrymmet inkluderade fyra klassrum, en konsertsal, en sal för kör och stränginstrument, ett personalrum och ett förvaringsutrymme. Både skolledning, elever och lärare är mycket nöjda med lokalerna.