Moduler lösningen när McDonald’s öppnade första koldioxidneutrala restaurangen

Vid en första anblick kan det se ut som vilket snabbmatsställe som helst. Men under skalet på McDonald’s i Shorpshire finns något helt annat – Storbritanniens första koldioxidneutrala restaurang. Byggd på moduler från Algeco!

Att McDonald’s öppnar restauranger är inget ovanligt. Men när de tidigare i år slog upp portarna i engelska Shorpshire blev uppmärksamheten stor. Anledningen? Jo, det är landets första koldioxidneutrala restaurang. Det innebär att såväl byggnaden som dess verksamhet inte ger någon påverkan på växthuseffekten.
– Vi vill att vår mat serveras från restauranger som är hållbara för framtiden och det här är ett stort steg för att förverkliga den ambitionen, säger Beth Hart, Vice President, Supply Chain & Brand Trust på McDonald’s.

Valet av leverantör föll på Algeco, som med sina moduler kan erbjuda ett modernt och klimatsmart alternativ.
– Vi har haft ett nära samarbete med McDonald’s under flera år där vi tillsammans har jobbat för att utveckla tekniker och produkter för nya restauranger, säger Paul Beard, Senior Design Manager på Algeco UK.

Byggnaden gjordes klar till 80 procent i fabriken och allt byggmaterial var noga valt för att minska koldioxidutsläpp och svinn. Konstruktionen utgörs av ett återvinningsbart stålramssystem. Som isolering används fårull i stället för traditionell glasull eller plast. Tak, golv och fasad är tillverkade av återvunnen köksutrustning och it-produkter i plast. Och på taket finns solpaneler som ska förse byggnaden med energi tillsammans med vindkraft.

Den omliggande tomten är uppförd efter samma klimatsmarta tänk. Kantstenen är tillverkad av återvunna plastflaskor. Här finns också ett system för uppsamling av regnvatten som ska användas i det anlagda grönområdet. Området ska också ge boende för djur.
– Det är ett landmärke för McDonald’s, Algeco och byggbranschen i stort. Att uppföra en byggnad med nettonollutsläpp visar att de ambitiösa mål som har satts går att nå med våra modulära lösningar, säger Graham Stevenson, Construction Manager på Algeco, UK.

En aspekt i hållbarbetsarbetet är också att hitta en flexibel lösning som kan anpassas efter framtida behov. Det får man med Algecos moduler som kan flyttas, konfigureras om och återvinnas – allt beroende på behov och förutsättningar.

Är det här ett koncept som kommer att efterfrågas av fler kunder i framtiden?

– Ja, vi integrerar redan några av dessa initiativ i vårt standardbyggprogram. Och Algeco ligger i framkant när det gäller att hjälpa McDonald’s att nå sitt mål för alla nybyggda restauranger i Storbritannien att vara koldioxidneutrala år 2025, säger Paul Beard.