Ny förskola för barnen på Hamregård i Bollnäs

”Nu när skolan har varit i bruk, är både barn och deras lärare verkligen nöjda med resultatet “Per-Erik Karlsson, fastighetsförvaltare, Bollnäs kommun

Uppdrag

Offentliga myndigheter har ett ständigt växande behov av tillfälliga lokaler för till exempel skolor och förskolor. Hamregård förskola i Bollnäs kommun behövde utöka sina lokaler för att ge plats för ytterligare 50 barn. Behovet var brådskande och därför behövde lokalerna och all inredning snabbt komma på plats för att tas i bruk.

I detta fall utlyste Bollnäs kommun en offentlig upphandling och utvärderade fem olika leverantörer och alternativa lösningar.

Utmaning

De tillfälliga lokalerna skulle stå färdiga att ta emot barnen på endast sex veckor och den nya byggnationen skulle få plats på den begränsade yta som fanns till förfogande. Och dessa veckor inkluderade jul- och nyårshelgen.

Lösning

Bollnäs kommun utvärderade sammanlagt fem anbud innan man beslutade sig för att teckna ett treårigt avtal med Temporary Space och implementera Temporary Space tillfälliga utrymmeslösning.

Temporary Space designade, inredde, utrustade och etablerade två avdelningar och färdigställde hela projektet på mindre än 30 dagar. De 12 stycken nya modulerna är anslutna till den befintliga skolbyggnaden och erbjuder allt som allt 300 m2 extra utrymme för 50 barn och deras sex lärare. Modulerna är skräddarsydda för småbarn och omfattar detaljer som fönster med låg bröstningshöjd, toalettstolar i barnstorlek, höj- och sänkbara skötbord och innerväggar av glas för att tillgodose deras behov.

”Kunden blev positivt överraskad av den höga standarden och blev väldigt nöjd med resultatet. Några månader senare levererade vi ytterligare två avdelningar med samma specifikationer”, säger Magnus Kjellin, Temporary Space Business Development Manager.

”Jag fick en känsla av att jag kunde lita på Temporary Space redan mycket tidigt i projektet. Temporary Space har handlat på ett professionellt och trovärdigt sätt från början “, säger Per-Erik Karlsson, Fastighetsförvaltare, Bollnäs kommun.

Kundens fördelar

Temporary Spaces tillfälliga moduler uppfyllde inte endast kravspecifikationerna i den offentliga upphandlingen utan erbjöd Bollnäs kommun, förskolebarnen och skolpersonalen även en rad unika, fördelaktiga lösningar:

  1. Temporary Space nya generation av moduler är designade för att erbjuda komfort och bättre miljö- och arbetsförhållanden för både barnen och personalen.
  2. Lokalerna är rymliga och utrustade med speciella glasväggar så att personalen lätt ska kunna ha god uppsikt över barnen.
  3. Med den låga bröstningshöjden kan barnen utan problem se ut genom fönstren.
  4. Luftkonditionerings- och värmesystem samt rörelsestyrd belysning är både bekväma och miljöeffektiva.
  5. Temporary Space lösning är kostnadseffektiv att etablera och använda.