Etik och värderingar

Algeco är mer än bara produkter och tjänster som vi erbjuder. Som en stor aktör i branschen sträcker sig vårt ansvar bortom den fysiska leveransen av varor och tjänster. Vi arbetar kontinuerligt för att alltid främja jämlikhet och rättvisa på alla nivåer.


Företagets värderingar

En av våra viktigaste värderingar är att vi alltid måste agera ärligt och rättvist med våra anställda, kunder och andra aktörer. Detta är också ett av baselementen i utbildningen av våra anställda och en väsentlig del av våra etiska riktlinjer.

På Algeco behandlar vi varandra, våra kunder och våra partners med respekt. Vi uppför oss också med rätt attityd och förhållningssätt. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett starkt förhållningssätt i vårt företag och vi har nolltolerans gällande diskriminering baserad på ras, kön, språk eller religion.


Anställda och HMS

Den goda arbetsmiljön och medarbetarnas engagemang för företagets utveckling är faktorer som definierar Algeco som en organisation. I tillägg till att följa nationella lagar som rör till HMS och arbetsmiljö har vi också ett stort antal interna riktlinjer. Dessa inkluderar internkontrollföreskrifterna som är en guide till våra interna förfaranden för arbete med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS). Vi arbetar med entreprenörer för att följa riktlinjerna för HMS vid arbetsanläggningar som beskrivs i våra avtal med underentreprenörer.


Kontroll och anmälan

Algeco har en struktur och rapporteringrutiner som säkerställer att aktiviteter planeras, organiseras och genomförs på ett säkert sätt. Kontrollsystemet är certifierat och byggt i enlighet med standarden ISO 9001: 2015 och ISO 14001:2015.

Vi har ett väl etablerat system för anmälan. Den som upptäcker beteende som anses vara obscent , eller förfaranden som strider mot våra etiska riktlinjer eller CSR- policy har rätten och ansvaret att flagga för missförhållanden.


Antikorruption, social dumpning och svartarbete


Algeco arbetar aktivt för att förhindra korruption, social dumpning och svartarbete. Vi arbetar bara med entreprenörer och underleverantörer som har samma höga standard och följer samma riktlinjer som vi har angående svartarbete, arbetsförhållanden och etiska riktlinjer. Algeco är anslutna till Industriarbetsgivarna och medlem i Rentalföretagen.