Fördelar med modulteknik


Modulbyggnader har många fördelar jämfört med konventionella byggnader av flera skäl.

Kortare leveranstid - Ger snabbare avkastning.

Bättre kvalitet, hälsa och miljö - Byggnation Inomhus ger en bättre inomhusmiljö, eftersom byggnaden inte utsätts för fukt under produktionsperioden. Fasta produktionsprocesser resulterar i högre kvalitet och färre fel.

Minimalt byggavfall - sparar miljön

Ökad flexibilitet


Kort leveranstid

Bygghastigheten ger bland annat en snabbare avkastning på investeringen.

Modulbyggnader gör det möjligt för parallella aktiviteter som själva byggandet av modulhuset och färdigställande av yttre markarbeten.

Detta reducerar också behovet av arbetskraft, finansiering och inspektionskostnader.

För att spara ännu mer tid och pengar ingår nästan alla design- och ingenjörsmoment i produktionsprocessen.

Unikt för modulbyggnader är också förmågan att bygga golv, väggar, tak etc. samtidigt. I konventionell konstruktion kan väggar inte byggas förrän golvet är på plats, medan tak och lister inte kan byggas förrän väggarna har uppförts. Med modulär konstruktion byggs väggar, golv, tak och pråmar samtidigt och sätts ihop i samma fabrik för att bilda en byggnad.

Konstruktion och montering i fabriksmiljö är oberoende av väder, vilket kan öka arbetets effektivitet och undvika skadat byggmaterial eftersom byggnationen sker inomhus.


Bättre kvalitet, hälsa och miljö


Genom att ha produktion inomhus på samma plats och med fast personal i produktion ökar effektiviteten medan vi får en översikt över exakt vilken mängd material som behövs för ett visst jobb.

Genom en fast konstruktionsprocess kan vi utforma byggnaderna så att de använder vanliga virkesdimensioner, ytskikt och listverk ect. och därmed kapa dessa med maximal effektivitet eller vid behov beställa speciallängder i bulk.

Den kontrollerade miljön i fabriken möjliggör mer exakt konstruktion och spillmaterial kan återvinnas internt. Medan avfall från en byggarbetsplats vanligtvis kan fylla flera stora containrar, kommer byggnadsmoduler att generera mycket mindre avfall.

Enligt vissa rapporter kan upp till 90% minskning av avfall uppnås genom att använda modulbyggnader jämfört med konventionella byggnader. Samtidigt minskar modulbyggnader både avfall och inte minst störningar på platsen jämfört med konventionella byggnader.


Ökad flexibilitet


Du får ökad flexibilitet med modulbyggnader, vilket är svårt att få med konventionella byggnader. Du kan ta bort eller lägga till ytterligare moduler när som helst. När behov ändras kan modulbyggnader demonteras och flyttas eller renoveras för nästa kunds behov.

Moduler kan också utformas för att passa in i den externa estetiken hos befintliga byggnader, så att när modulerna installeras kan du kan bara det riktigt tränade ögat se att det är en modulbyggnation.