Miljövänliga kontorslokaler för Sandvik att trivas i

"Det blev ett riktigt bra kontor!” Stefan Sohlström, Contract Coordinator, Sandvik FM Lokalplanering

När Sandvik snabbt behövde 60 extra kontorsplatser vände de sig till Algeco (fd. Temporary Space) för att få ett förslag. Förfrågan omfattade moderna kontorslokaler för 60 personer som kunde möta höga krav på teknik och arbetsmiljö samt erbjuda bekväma arbetslokaler. Målet var att få en tillfällig lokal som var miljöeffektiv och utrustad med den allra senaste tekniken för värme, kyla- och ventilationssystemen. Ett mycket viktigt mål var att säkerställa att den valda lösningen uppfyllde samma höga säkerhetsstandard som Sandvik hade för den egna verksamheten.

Utmaning
Projekt som handlar om tillfälliga lokaler genomförs ofta under tidspress och det var samma sak när det gällde Sandvik. Monteringen av det tillfälliga kontoret var tvungen att påbörjas strax före semesterperioden sommaren 2015.


Lösning
Algeco designade och etablerade 54 tillfälliga kontorsmoduler. Modulerna är toppmoderna och utrustade med alla de senaste tekniska funktionerna och beprövade el-, värme-, – och ventilationssystem. De tillfälliga modulerna är rymliga och utrustade med många glasväggar vilket ger en ljus och behaglig kontors- och arbetsmiljö.

Framgångsfaktorer
Det främsta skälet till att Algeco fick kontraktet var att Algeco hade en mycket bra kommunikation med kunden och lyssnade på deras behov och önskemål samt erbjöd en lösning som kunde möta alla krav. Algeco lovade att leverera det som kunden ville ha och lyckades också att göra det. ”Att ha god kommunikation med kunden och lyssna på deras specifika behov och krav är en viktig sak i Algeco's verksamhet. Vi är glada över den positiva responsen och ser fram emot nya projekt med Sandvik”, säger Magnus Kjellin, Algeco Business Development Manager. ”Tillfälliga kontorslokaler kan göras både funktionella och trevliga att arbeta i”, säger Stefan Sohlström, Contract Coordinator, Sandvik FM Lokalplanering.

Fördelar för kunden
Sandvik har uppnått de fördelar som de var ute efter:
• De tillfälliga kontorslokalerna är både säkra och användarvänliga.
• Modullösningen är flexibel och kan anpassas efter kundens specifika behov.
• Algeco's lösning uppfyller alla standarder och lagstadgade krav.
• Algeco's lösning är energieffektiv att använda och kostnadseffektiv att montera.
• Algeco's lösning levererades inom utsatt tid trots det snäva tidsschemat.