Integritetsinformation

Algeco har åtagit sig att skydda dina personliga uppgifter när du använder Algeco sina webbtjänster.

Vi önskar att våra tjänster ska vara säkra och användbara för våra kunder och användare. Dessa integritets- och cookievillkor relaterade till vår användning av informationen om dig (dina personliga uppgifter) som vi samlar in från dig via följande elektroniska tjänster:

 • Alla webbplatser från Algeco
 • Algeco i sociala medier
 • Algeco webbformulär, inklusive abonnemang till nyhetsbrev

Detta också gäller för vår användning av personlig information som du ger till oss via telefon, SMS, e-post, i brev och annan korrespondens.

Algeco webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Dessa tredjeparts webbsidor har sina egna villkor för integritet och det är också troligt att de använder cookies. Vi uppmuntrar dig därför att genomgå dessa. Vi inte ta något ansvar för integritetspraxis för sådana tredjepartswebbplatser och användningen av sådana webbplatser sker därför på egen risk.


Vilka vi är

Vi är ett av de ledande företagen på marknaden inom modulbyggnader, bodar och containers. När vi hänvisar till "vi" eller "vår" eller " Algeco " hänvisar vi till alla webbplatser vi driver.


Vilken information samlar Algeco in?

Vi samlar in dina uppgifter när du deltar i, acceptera eller registrera dig för någon av våra tjänster, verksamhet eller webbinnehåll som tillexempel nyhetsbrev, när du ringer eller skriver till oss, eller ge kontaktinformation genom att fylla ut våra kontaktformulär. Detta kan bestå av information som:

 • Ditt namn
 • E-postadress
 • Telefon eller mobilnummer
 • Arbetsgivare etc.

Vänligen notera att vi ibland kommer be dig att lämna ytterligare personlig information som vi då kommer att ge ytterligare information om varför denna information behövs och vad den ska användas till. Vi samlar även ange uppgifter om hur du använder våra webbplatser genom tredjeparts analystjänster som tillexempel Google Analytics. För mer information se avsnittet Cookies.


Hur kommer Algeco att använda informationen?

Vi kommer att använda din personliga information för ett antal ändamål, inklusive följande:

 • Att erbjuda våra produkter, tjänster, marknadsföringsaktiviteter och annat elektroniskt innehåll samt för att kunna ge information till dem som hanterar dina förfrågningar.
 • För " tjänsteutövande" som att kontakta dig i samband med förfrågningar via webb eller annan kommunikation som du har kommunicerat via, t.ex. nyhetsbrev, social medier eller telefon.
 • När vi erbjuder personlig service kan vi analysera informationen du ger oss liksom din aktivitet på våra (och andra) webbtjänster och genom detta vi kan erbjuda en mer relevant och skräddarsydd tjänst till dig.
 • För att kontakta dig när du har skickat förfrågningar via webbformulär inklusive information som du anger du vill ta emot.
 • Vi kan också använda informationen som vi samlat in om dig för marknadsföring och strategisk utveckling. Vid publicering av en sådan karaktär kommer din personliga information alltid att vara anonym.


Marknadsföring

Vi kan kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationskanaler relaterade till produkter eller tjänster du prenumererar på, så länge du inte har angett att du inte längre vill få sådan information från oss.


Du kan när som helst, ändra dina inställningar för att ta emot marknadsföringskommunikation och annan information som från oss.


Dina rättigheter

Vi respekterar dina integritetsrättigheter och tillhandahåller på begäran från dig vilken typ av personlig information vi har om dig i våra databaser. Om du vill få tillgång till eller ändra personlig information som vi har om dig eller begära att vi raderar eller överför information om dig som vi har samlat in, hittar du information om hur du kan kontakta oss i avsnittet " Hur du kontaktar oss ".


Du kan på begäran, begära att personlig information som om du uppdateras, rättas eller raderas inom en rimlig tid.
Vi kommer att behålla all information som du har skickat in som backup, arkivering, förebyggande av bedrägeri och missbruk, analys, uppfyllande av rättsliga skyldigheter när vi anser oss ha ett legitimt skäl till att göra det.

Om du tror att din integritet har kränkts i enlighet med gällande sekretesslagar kan du kontakta oss på:

Info.se@algeco.com


Du har också rätt att skicka in ett klagomål till integritetsskyddsmyndigheten IMY.